Политика на поверителност

Политика за защита на личните данни

 

Извършвайки дейността си, Джогинг ЕООД, BG175317510, гр. Самоков, ул. Димитър Димов 22, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

 

Тази интернет страница www.toni-sport.com се притежава от Джогинг ЕООД и се управлява от фирмата в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредба, включително и Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).

 

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

 

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. „Джогинг” не продава Вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

 

Какво представляват личните данни

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).

 

Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. „Джогинг” не обработва такава информация за Вас.

 

Лични данни и тяхното събиране и използване

„Джогинг” събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни на фирмата за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на „Джогинг”. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата www.toni-sport.com, управление на Вашите покупки и обработване на запитвания и водене на кореспонденция за услуга/и, предоставяна от „Джогинг”. Също така могат да бъдат употребявани за маркетинг дейности на „Джогинг”.

 

По-долу са изброени примери за видовете лична информация, които „Джогинг” може да събира, както и за начините, по които можем да я използваме. Подробна информация за различните видове данни, които се събират, ще намерите, когато използвате съответната услуга на „Джогинг” и предоставяте информация на фирмата.

 

Каква лична информация събираме

 – При създаване на профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване на продукт, сключване на договор, извършване на резервация за услуга/и – Вашите имена; телефонен номер, електронен адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;

– За управление на достъп и идентифициране на профила Ви  – електронен адрес и парола;

– Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;

– За издаване на фактура и обработването й – Вашите имена, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;

– Участие в онлайн проучване и други маркетинг дейности – различни видове информация, Вашето  име, пощенски адрес, телефонния Ви номер, електронен адрес, начина, по който предпочитате да се свързваме с Вас, история на покупките и търсенията Ви;

– За осигуряване на безопасност от дефектни продукти и свързана със стоки, рекламации и жалби – Вашите имена, електронен адрес, продуктите, които са купени; пощенски адрес, информация относно рекламацията/жалбата и засегнатия продукт/и;

– Когато споделяте информация за продукти със своето семейството и приятелите си, изпращате продукти за подарък, „Джогинг” може да събира информацията, която предоставяте за тези хора като имената, пощенските им адреси, електронни адреси и телефонните им номера;

 

 За какви цели използваме личната Ви информация и на какво основание

Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за „Джогинг” са:

– Дейности по управление на електронния магазин www.toni-sport.com:

– Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин www.toni-sport.com на основание сключването на договор;

– Данни за системата ни за предотвратяване на измами във връзка с плащане на основание нашия легитимен интерес да защитим данните, които контролираме;

– Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;

– Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата www.toni-sport.com:

– Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;

– Отговаряне и обработване на запитвания за услугите, предоставяни в сайта;

– Маркетинг дейности на „Джогинг” на основание дадено съгласие.

 

Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата www.toni-sport.com. Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.

 

Възможно е периодично да използваме личната Ви информация за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.

 

Възможно е и да използваме личната Ви информация за вътрешни цели като проверки, анализ на данни и проучвания за усъвършенстването на продуктите, услугите и комуникацията с клиентите на „Джогинг”.

 

Ако участвате в събития, лотария, конкурс или промоция, е възможно да използваме предоставената от Вас информация, за да администрираме тези програми.

 

В допълнение Вашите данни се обработват от „Джогинг” и за целите на:

– Установяване на аномалии, рекламации, свързани с продукти на „Джогинг”, на основание легитимния интерес;

– Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти и услуги, на основание съгласието Ви;

 

Вашите лични данни и тяхното разкриване

В дадени случаи „Джогинг” може да разкрива определена лична информация пред стратегически партньори – подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на фирмата или помагат на „Джогинг” в маркетинга към клиентите. Личната информация ще бъде споделяна от нас само с цел усъвършенстване продуктите, услугите и рекламата ни; тя няма да бъде споделяна с трети страни за техни маркетингови цели.

 

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени само за целите на статистиката и управление на услугите и качеството на предоставянето им.

 

За случаите, в които „Джогинг” споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Джогинг”, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.

 

Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене „Джогинг” да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост такова разкриване е необходимо или уместно.

 

Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че такова разкриване е обосновано необходимо за прилагането на нашите правила и условия или за да защитим своите дейности или потребители. Освен това, в случай на реорганизация, сливане или продажба е възможно да прехвърлим всякаква и цялата събрана лична информация на съответната трета страна.

 

„Джогинг” не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.

 

Личната информация и нейната защита

„Джогинг” взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

 

Електронният магазин използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.

 

Когато публикувате във форуми, чат стаи или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.

 

Всички служители на „Джогинг” са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.

 

За случаите, в които „Джогинг” споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на „Джогинг”, фирмата има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това.

 

Съхранение на личната информация

Ще задържим личната Ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.

 

Вашите права във връзка с личните Ви данни

Ако сте предоставили Ваши лични данни на „Джогинг”, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– да проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата www.toni-sport.com;

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от „Джогинг”;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;

– право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

– правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 

Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на mail@toni-sport.com.

 

Можем да откажем да обработваме заявки, които се повтарят неоснователно, изискват несъразмерни технически усилия, застрашават поверителността на други потребители, заявки, които са крайно непрактични или до които иначе по закон, не се изисква достъп.

 

Упражняването на Вашите права, когато те не са повтарящи се и неоснователни, не е обвързано със заплащане на такса.

 

Деца

Ние не събираме лична информация от деца на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на „Джогинг”, свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.

 

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи като Facebook, Google+, YouTube, Twitter, Instagram и други такива предвижда отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Джогинг” не отговаря за защитата на личните Ви данни при приемането на тези общи условия. Моля да се запознаете подробно с общите условия на тези сайтове.

 

Актуализиране и валидност на политиката 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.

 

Данни за контакт

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ПО ВЪПРОСИ ОТНОСНО НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ИЛИ ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В „ДЖОГИНГ”, МОЖЕТЕ ДА ГО НАПРАВИТЕ ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ: 

На имейл адрес: mail@toni-sport.com

Телефон: +359 888 710 591

Адрес: гр. Самоков, ул. Д. Димов 22

 

Последна актуализация: 16.09.2019